Referat af Generalforsamling 26. marts 2014 – Bestyrelsens beretning om det forløbne år

To arrangementer i 2013

 • Have –og grillfest – Parkvej 34
 • Lysfest i december

Begge godt besøgt.
Der sker en gentagelse i 2014, tid og sted meddeles senere

En række bestyrelsesmøder, hvor vi har drøftet følgende:

 1. partnerskabsaftalerne, park og bro
  – skal fornys
 2. ny partnerskabsaftale
  – voldsom sivvækst
  – generalforsamlingen opfordrede bestyrelsen til at gå videre med planerne om endnu en partnerskabsaftale, således at hver enkelt grundejer får mulighed for at få en udsigtskorridor til vandspejlet, hvis det ønskes.
 3. foreningens forsikringsdækning
  – da udgiften til en forsikringsdækning bliver for høj i forhold til foreningens årlige kontingentindbetalinger, tilsluttede generalforsamlingen sig forslaget om at ”skrive sig ud af problemet”, forstået sådan, at det i indbydelsen bliver nævnt, at arrangementet er privat og deltagelse sker på personligt ansvar.
 4. kommunale regler for afbrænding af haveaffald
  – se: www.ltk.dk/afbraending-af-baal – foreningen kan påtale, kun kommunen kan give påbud
 5. bebyggelse udenfor byggelinie mellem byggelinie og søbredden
  – se: Lokalplan 64 s.5 og kortbilag 2 – alle potentielle byggegrunde rundt om søerne er nu bebygget med helårshuse, bortset fra eet på Parkvej, der har sommerhusstatus.
 6. fredningssag
  – byggelinien er reduceret søbeskyttelseslinie fastlagt af fredningsstyrelsen i henhold til naturfredningsloven. En evt. fredning betyder formaliserede  regler for plejepasning, væltede træer, vedligeholdelse af offentlig sti gennem parken.
  – ansøgning om fredning blev opgivet med henvisning til de afledte konsekvenser, herunder risiko for, at en fredning kunne medføre krav om offentlig adgang. Derimod blev det oplyst, at der langs fire parceller, beliggende i Rudersdal  i den nordlige del af bassin 1 er indgået en særlig aftale med LTK om fritagelse for ejendomsskat. Undersøges nærmere.
 7. tilføjelse/ændring af lokalplan 64 i samarbejde med Kollelev grundejerforening.
  – blev ikke drøftet
 8. digital medlemsregistrering
  – ingen protester
 9. nyt overløbsbygværk på Brovænget.

Her fik Thomas Aabling ordet
– se særskilt referat vedr. naturdelen

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar