Naturdelen af beretningen ved generalforsamlingen for Grundejerforeningen ved Kollelev Mosepark den 26. marts 2014

Naturplejen i mosen i det seneste år:
Tidligt på sæsonen, 20. juni 2013, blev der igen slået brændenælder og hindbær for at begrænse disse planters skygge for andre vækster. Efterfølgende er de åbne arealer slået i august måned 2013 og høet samlet og kørt bort, for at reducere næringen. Udsultning over de seneste år har øget mængden af blomsterplanter da de nu får mere lys og plads.

Målet er at fortsætte indsatsen med le-slåning efter samme program i det kommende år, i overensstemmelse med partnerskabsaftalen vi har indgået med kommunen. Der vil igen blive udsendt invitation til at deltage i årets le-slåning 2014 blandt forenings medlemmer og lokale naturentusiaster.

Desuden har vi her i marts 2013 fjernet opvækst af den invasive kornelbusk i de sumpede områder af mosen. En del store, gamle kornelbuske er fjernet i den sydøstlige del af moseparken, så den mere naturlige vegetation kan få lys og luft til at udvikle sig.. Vi vil fortsætte med at fjerne Kornel i vækstsæsonen 2014 og 2015 for at holde disse haveplanter så fåtallige og små som muligt og deraf kun have minimal uønsket effekt af denne invasive art. Vi forventer dog ikke at kunne udrydde kornellerne helt da selv små grenstykker i de sumpede områder villigt danner rødder og dermed nye buske.  Vi må altså gentage afklipningen år efter år  også i fremtiden.

Vandkvaliteten i Kollelev Mose:
Med det nye store overløbsbassin på Brovænget er mosen mindre truet af udledning af kloakvand ved kraftige regnskyl. Dette emne tager miljø-civilingeniør Tomas Aabling sig af som tema på generalforsamlingen, lige som han vil tale om mosens generelle vandkvalitet her tidligt i 2014. Thomas Aabling har gennem en lang årrække være involveret i genopretningen af Kollelev Mose, inklusive jern- og aluminiumsbehandlingen der påbegyndte for ca. 15 år siden.

Vandspejlet i mosen:
Da mosen er meget næringsrig, er det naturligt, at både åkanderne og bredvegetationen med Tagrør, Dunhammer, Iris, Kalmus og andre voldsomme planter breder sig.  Søspejlet bliver delvis lukket og udsigt fra og indsigt til enkelte parceller bliver reduceret og det bliver vanskeligere at få kanoer og både ud på søen fra de enkelte grunde.  De fremsatte ønsker om, at reducere plantevæksten ved bredderne og på vandspejlet, for at få god adgang og udsigt til mosen er både rimelige og fuldt forståelige.  Ønske om at åbne, så der kommer udsigt over mosen fra de kommunale områder ved Brovænget og Parkvej, er også fremsat af foreningens medlemmer.

Samtidig er det netop den veludviklede bredvegetation, som giver plads til det rige dyreliv i mosen, som stadig udvikler sig. Sidste år har vi oplevet at Grågåsen har fået gæslinger i mosen. Det er så vidt vides første gang det er set i nyere tid. Hvis vi fortsat skal kunne nyde en rig natur i mosen med svaner, gås, ænder, frøer, haletudser og snoge, må bredvegetationen ikke reduceres drastisk eller fjernes helt.

En mulighed er at skabe adgang, udsigt og indsigt ved at le-slå begrænsede områder for parcellerne, der måtte ønske bedre adgang og kig ud på mosefladen.  Vi er i dialog med kommunen om dette tiltag og vi håber at kunne udvide den eksisterende partnerskabsaftale om dette aspekt til gavn for både de enkelte grundejere og en natur med stor mangfoldighed.

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar