Lokalplan

Nybyggeri, ombygninger og tilbygninger for husene ved Kollelev Mose er ud over de generelle byggelove reguleret ved Lokalplan 64 for Lyngby-Tårbæk Kommune og Lokalplan 46 for husene på Malmosevej i Rudersdal Kommune.
Lokalplan 64 giver relativt omfattende rammer for udformningen af bebyggelse, hegn og beplantning.

Du kan downloade Lokalplanerne på kommunernes hjemmesider:

Lokalplan 64 fra Lyngby-Tårbæk kommunes hjemmside
Lokalplan 46 fra Rudersdal kommunes hjemmeside

Foreningen opfordrer medlemmerne til grundig gennemgang af lokalplanerne før der planlægges byggeprojekter. Desuden er det altid en god ide at holde naboer orienteret om kommende projekter.

Byplanudvalget i Lyngby-Tårbæk Kommune har besluttet, at alle byggesager ved Kollelev Mose skal forelægges Byplanudvalget uanset om der er dispensationsansøgning eller ej. For huse ned til mosen skal der derfor forventes en lidt længere sagsbehandling end normalt.

Du kan følge med i byggesagerne omkring Kollelev Mose i mødereferaterne i Byplanudvalget på Lyngby-Tårbæk Kommunes hjemmeside: Link til byplanudvalgets dagsordener og mødereferater