Om grundejerforeningen

Grundejerforeningen ved Kollelev Mose blev stiftet i 1986 i forbindelse med udarbejdelsen af Lokalplan 64. Foreningen  repræsenterer grundejerne med huse beliggende ned til Kollelev Mose.

Et af foreningens formål er at varetage mosegrundejeres interesser overfor offentlige myndigheder. Foreningen arbejder desuden på at kortlægge og bevare mosens natur samt på at øge samhørigheden blandt beboerne omkring Kollelev Mose. Dette gøres blandt andet ved afholdelse af arrangementer og sociale aktiviteter omkring mosen.

Foreningen samarbejder med områdets øvrige grundejerforeninger Kollelev Grundejerforening (dækker hele lokalplan 64-området) og Virum Grundejerforening (dækker hele Virumområdet). Et af foreningens formål er at varetage mosegrundejeres interesser overfor offentlige myndigheder. Det indebærer blandt andet, at foreningen bliver hørt i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner samt ved byggesager ved mosen der behandles i Byplanudvalget.

Foreningens vedtægter kan læses her.
Referater af generalforsamlinger her.
Referater af bestyrelsesmøder her.
Regnskaber her.
Andet her.